Entrevista disponible a: https://www.naciodigital.cat/noticia/241662/gerard-esteva-jocs-olimpics-hivern-falta-lideratge-barcelona