Postgrau que té l’objectiu d’establir xarxes de poder i facilitar eines d’aplicació immediata en el dia a dia directiu, per generar un canvi profund per entendre el món.