L’esport base i el sector esportiu en general es troba en una situació d’ofegament, fiscalització i intervencionisme que per la seva realitat i manca de recursos serà impossible de sostenir.

Amb aquesta radiografia, la UFEC i tot el sector vam denunciar i posar de manifest els greuges i perjudicis que pateix el sector esportiu de casa nostra. Convençuts que la promoció i el desenvolupament de les activitats esportives són d’interès general i el teixit associatiu esportiu n’és el millor garant.

Relació dels greuges que estan afectant greument el normal desenvolupament de l’esport base i amateur, bressol dels èxits esportius del nostre país:

Llicència única + IVA + Impost Societats + Llei de costes + Llei blanqueig de capitals + RC competicions en carretera + Voluntariat esportiu + Llei mecenatge + Exercici de les professions de l’esport

El món de l’esport català vol denunciar i posar de manifest els Greuges i perjudicis que pateix l’esport per culpa de les darreres accions legislatives que menystenen i perjudiquen greument la realitat del sector.

L’esport s’ha convertit en un fenomen social universal que contribueix a reduir desigualtats socials i culturals, així com a una millora de la salut i el benestar, alhora que és una eina educativa i generadora de valors. Una persona practicant d’esport suposa un estalvi d’entre 150 i 300 euros anuals per al sistema de salut pública. Per tots aquests motius la promoció i el desenvolupament de les activitats esportives són d’interès general.

Volem advertir en aquest sentit que la continuïtat d’aquests Greuges comportarà la desaparició de bona part del teixit associatiu i reglat del sector esportiu, que passarà a estructurar-se en organitzacions al marge de qualsevol control i reglamentació.

Així, l’esport català vol denunciar i demanar la retirada dels Greuges següents:

1. Implantació de la Llicència Única per al finançament de les Federacions espanyoles amb recursos de les Federacions autonòmiques.
2. Menysteniment a la formació federativa en la reglamentació dels ensenyaments oficials conduents a les professions de l’esport.
3. Manca de reconeixement  de la figura del “Pocket Money”, tot equiparant les compensacions al voluntariat esportiu amb salaris i obligant a donar d’alta a la Seguretat Social.

4. Eliminació de l’exempció sobre l’impost de Societat prevista per a entitats sense ànim de lucre amb ingressos inferiors als 100.000 euros l’any.

5. Augment de l’IVA al 21% als serveis esportius prestats per particulars i empreses.

6. Exigència d’una RC de 70 milions d’euros a esportistes participants en una competició desenvolupada a la carretera.

7. Risc de demolició dels Clubs nauticoesportius situats a la platja i dificultat d’instal·lar zones poliesportives permanents en aplicació de la Llei de costes.

8. Exigències de control i registre per 10 anys de qualsevol moviment a partir de 100 euros en aplicació de la Llei contra el blanqueig de capitals
9. Manca de resposta a la demanda continuada del sector per una Llei de mecenatge pròpia.
En definitiva, l’esport de base i el sector esportiu en general es troba en una situació d’ofegament, fiscalització i intervencionisme que per la seva realitat i manca de recursos serà impossible de sostenir per les entitats esportives sense ànim de lucre. L’augment de les càrregues i obligacions imposades a les entitats esportives i la retallada en recursos i suport al desenvolupament de la seva activitat, farà que l’activitat esportiva del nostre país se submergeixi i es precaritzi amb les nefastes conseqüències que en tots els àmbits això comportarà.

Per tot això, el conjunt de l’esport català en tots els seus estaments demanem el cessament d’aquestes accions intervencionistes en el nostre sector i les modificacions legislatives oportunes prenent en consideració la realitat del món esportiu, que en la seva majoria és de base altruista i es nodreix de l’acció voluntària de les persones.