La Llei de l’exercici de les professions de l’esport no permetia que els entrenadors federatius poguessin accedir al Registre Oficial de Professionals de l’Esport Català (ROPEC); aquest impediment va deixar els tècnics federatius en una situació de vulnerabilitat i precarietat professional molt greu.

Des de la UFEC es va treballar perquè no es menystingués la formació federativa, aconseguint finalment el reconeixement del 2015 pel qual s’acceptaven les titulacions federatives com una via més per accedir al Registre, permetent així al gruix de professionals del sector seguir desenvolupant la seva feina.