La Secretaria General de l’Esport i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, amb el suport de les quatre Diputacions Catalanes, van posar en funcionament les oficines d’atenció als clubs i entitats esportives a Catalunya per oferir assessorament en diferents àmbits per tal de cobrir les necessitats dels clubs i entitats esportives.

• Assessorament fiscal i laboral, comptable i jurídic.

• Assessorament de subvencions i relacions administratives.

• Assessorament de premsa, comunicació i d’imatge.

• Plans de formació.

www.oficinadeclubs.cat

www.oficinadeclubsbarcelona.cat