Referència global de debat entorn als reptes als quals s’enfronta l’esport femení.