Referència global de debat entorn als reptesals quals s’enfronta l’esport femení.