Espai clau per divulgar l’activitat de les federacions catalanes.