Des de la UFEC, amb col·laboració del Govern i la Unió de Consells Esportius de Catalunya vam fer una reflexió profunda per potenciar Catalunya com a país referent a Europa i al Món en l’àmbit de l’activitat física i l’esport.

El II Congrés de l’Esport va posar de manifest les principals conclusions a què vam arribar durant el gairebé mig any de treball de les comissions en què es va dividir el treball:

• Activitat Física, esport i salut

• Formació i educació

• Alt rendiment i esport federat

• Empresa, esport i turisme

• Els clubs catalans del futur