Estudi i anàlisi de la situació jurídica del Comitè Olímpic de Catalunya i els litigis oberts amb el Comitè Olímpic Espanyol. Actualització i reordenació dels Estatuts de l’organisme per tal de preparar la seva posada en marxa, garantir que sigui una institució plenament esportiva al servei de les Federacions esportives de Catalunya, el moviment olímpic i la internacionalització del nostre esport.