Llei de l’esport

Una nova llei pel nou país.

El nou text de la Llei de l’esport reordena el sector, el fa menys dependent del sector públic, el simplifica, alhora que estableix la creació d’una única entitat paraigua que aglutini el conjunt del sector esportiu català: La Unió d’Esports de Catalunya, que ha de ser el nexe directe entre el Govern i el sector i que vetllarà pels seus interessos.

A més, el nou text de la Llei de l’esport fixa un sistema permanent de finançament de l’esport català afectant les taxes sobre el joc i destinant els seus ingressos al desenvolupament de programes esportius a Catalunya.

S’impulsarà una campanya ILP (iniciativa legislativa popular).

Quin és l’objectiu del Codi de l’Esport?

 

32839944224_bae05d1a45_k